Formulieren

Verzekering. Via Chiro Nationaal.

Op de Chiro is er steeds een E.H.B.O aanwezig. Bij ernstigere verwondingen wordt naar een dokter gegaan en worden de ouders telefonisch verwittigd. Ieder ingeschreven lid is verzekerd voor alle Chiroactiviteiten en op weg van en naar de Chiro. Het gaat om een overkoepelende verzekering via Chirojeugd-Vlaanderen. Van het inschrijvingsgeld gaat 8 euro naar die verzekering. De Chiro is verzekerd voor een groter aantal leden dan het werkelijke ledenaantal, waardoor ook jongens en meisjes die de Chiro even willen proberen alvorens in te schrijven verzekerd zijn.

 

De chiroverzekering bestaat uit:

1. Burgerlijke aansprakelijkheid

Als je per ongeluk iets van iemand kapotmaakt, of iemand een duw geeft en die kwetst zich, dan ben je burgerlijk aansprakelijk. Dat wordt verzekerd door de familiale polis van het lid of de leider in kwestie (of meestal van hun ouders). Hebben zij dat niet, dan speelt de Chiropolis familiale. In beide gevallen betaal je de eerste 173,53 euro wel zelf (dat is de franchise).

Leiding kan ook aansprakelijk gesteld worden voor 'organisatie-' en 'toezichtsfouten'. Dat komt erop neer dat je iets 'niet goed voorbereid' hebt of dat je leden niet goed in de gaten hield. In dat geval worden de kosten helemaal terugbetaald.

2. Ongevallen

Ongevallen & Verzekering - JM.  Een ongeval is een plotse gebeurtenis, waarbij je lichamelijk gekwetst wordt, zoals een valpartij, voedselvergiftiging op kamp, insectenbeten,... De polis geldt niet voor ziekten, als je springstof gebruikt, als je onder invloed bent van drugs (ook alcohol!) of als je je contactlenzen verliest.

De Chiroverzekering betaalt het stuk van de medische kosten terug, dat de ziekteverzekering (b.v. CM, BM ...) niet terugbetaald. Deze verzekering geldt ook op de kortste weg van en naar de Chirolokalen.

3. Rechtsbijstand

Bij gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid kan het zijn dat de verschillende partijen niet akkoord gaan over wie aansprakelijk is. Dan moet de zaak voor de rechter verschijnen. De verzekering voorziet dan een advocaat voor jou.

 

Ongevalsverklaring

Als uw kind op de Chiro of op kamp verwondigen heeft opgelopen die wij met onze EHBO-kit zelf niet kunnen verzorgen gaan we met hen naar de dokter. We nemen dan een formulier mee voor de verzekering dat dan door de dokter moet worden ingevuld.

Het kan echter ook zijn dat de ernst van een bepaald ongeluk niet onmiddelijk in te schatten is.  Bijvoorbeeld: Uw kind gaat na te zijn gevallen gewoon naar huis, maar na enige tijd blijkt dat er toch iets meer aan de hand is zal u naar de dokter moeten gaan.  Als u dan naar de dokter gaat heeft u ook dat formulier nodig. Daarom kan u het hieronder downloaden. Vergeet echter niet iemand van de afdelingsleiding te contacteren, want die moet ook zijn verklaring afleggen op het formulier alvorens het gewettigd is voor de verzekering.