CHIRO ACHTER-OLEN

Volwassen Begeleiding

Gudrum Goossens

0474 95 65 89

Sepp Liekens

0473 76 43 41

Filmpje Veebee's.mp4

WAT? VB staat voor Volwassen Begeleiding. Zij zijn zelf jarenlang actief geweest in de chiro als lid en leiding en kennen dus het reilen en zeilen. Nu staan ze onder andere de groepsleiding bij in het nemen van bepaalde beslissingen en vormen zij ook een aanspreekpunt voor leden, leiding en ouders.

WIE?

Sinds 2021 zijn Gudrum en Sepp onze volwassen begeleiders, of kortweg de VB's van Chiro Achter Olen, zij zullen er samen met de leiding en de leden tegenaan gaan!

Hieronder vinden jullie de verwachtingen van de leiding/groepsleiding van de VeeBee voor het chirojaar, de specifieke invulling van het VB-schap voor Chiro Achter-Olen!


  • Door het jaar bestaat de taak van de VB erin om de groepsleiding te helpen bij het maken van de halfjaarlijkse planning en het voorbereiden van het planningsweekend. Het actief meehelpen bij activiteiten georganiseerd door de chiro ligt echter niet in onze verwachtingen maar mag natuurlijk altijd.

  • De VB is op de hoogte van de leidingskringen. Hij wordt op de hoogte gebracht van de voorbereiding en krijgt nadien ook een verslag in zijn mailbox. Eventuele opmerkingen, tips kunnen dan door hem nog aangevuld worden. De VeeBee dient niet aanwezig te zijn op elke LK maar mag natuurlijk altijd afkomen als hij tijd heeft, iets anders te melden heeft of gewoon goesting heeft om langs te komen.

  • Door het jaar zijn Sepp en Gudrum onze oren en onze ogen. Als "ouderen" komen zij meer in contact met de ouders van de chiroleden, hierdoor zullen zij ook sneller dingen opvangen waarvan wij niet op de hoogte zijn. Het is hun taak om dit aan ons door te spelen zodat wij (de groepsleiding) samen met de leiding en de VB's een eventuele oplossing kunnen vinden.

  • Ongeruste ouders mogen de VeeBees aanspreken of telefoneren om problemen aan te kaarten; maar we hopen van harte dat deze ouders in de eerste plaats ook de stap willen zetten om in gesprek te gaan met de betrokken leiding en de groepsleiding zelf. De VeeBees hebben een ondersteunende rol en trachten leden, leiding en ouders zo goed mogelijk te laten samenwerken...

  • We verwachten dat de VB's mee op kamp gaan : door het feit dat zij niet met activiteiten van de chiroleden zelf bezig zijn of niet belast zijn met taken van kok, dienstleiding of klusjesman, ... zien zij meer of andere dingen dan de groepsleiding en de leiding. We verwachten dat de VeeBees eerder als 'toeristen' aanwezig zijn die voornamelijk toekijken en inspringen waar nodig en waar gevraagd, ...en de (groeps)leiding aanmoedigen.

  • 's Avonds wordt de nodige info meegedeeld aan de groepsleiding die het dan bespreekt met de leiding.

  • We zien de VB's als een ruggensteun die de goede dingen in de verf zullen zetten, maar die ook fout gelopen situaties durven aan te kaarten... Belangrijk hierbij is dat binnen een jeugdbeweging de jeugd zo veel mogelijk zelf moet proberen op te lossen. Indien er toch problemen zijn of we hebben vragen, kunnen we altijd tips en tricks vragen aan onze Volwassen Begeleiders.

  • De VB of meerdere VB's worden gekozen door de ganse leidingsploeg die achter deze beslissing staat. Men gaat een VB-engagement aan voor een chirojaar. Tijdens en zeker na dat jaar wordt samen met de leidingsploeg (en mogelijk nieuwe groepsleiding) besproken of men nog verder wil met de VB's en/of een andere invulling van de overeengekomen VB-taak nodig is.

Tekst: "De VeeBee in het kraaiennest van het Chiroschip!"

De VB zit hoog en droog in het kraaiennest, hij of zij vaart altijd dezelfde koers als de groep (die onderaan op het dek druk bezig is om het schip varende te houden) maar zal die koers nooit bepalen. De leidingsmensen zijn verantwoordelijk voor het stuur en de zeilen, zij maken uit in welke richting hun schip vaart en zij nemen de VB op al hun tochten mee. De VB heeft dan ook vertrouwen in de bemanning en gelooft in de tocht die hun schip maakt.

Hoewel de VB dus integraal deel uitmaakt van de bemanning en heel goed weet waar de hele crew mee bezig is, staat hij of zij toch een beetje buiten de ploeg. Terwijl iedereen druk over en weer loopt op het dek, staat hij of zij een beetje op afstand toe te kijken. Iedereen weet dan ook dat zij in het kraaiennest terecht kunnen als ze eventjes willen wegvluchten van de drukte beneden en dat zij in het kraaiennest dan eventjes weer op hun positieven kunnen komen.

Natuurlijk heeft ook de kraaiennestpersoon taken! De VB houdt een oogje in’t zeil en ziet vanuit het kraaiennest heel wat zaken die de bemanning beneden niet zo direct opmerkt. Zij hebben immers genoeg werk en zijn vaak zo druk in de weer dat ze bepaalde dingen over het hoofd zien of niet zien aankomen.

Alleen al omdat degene in het kraaiennest een speciaal plaatsje heeft, heeft hij of zij als enige de mogelijkheid om bepaalde dingen te zien. De interessante informatie moet doorgegeven worden aan de bemanning, zodat zij er dan rekening mee kunnen houden bij het bepalen van hun koers. Als er bijvoorbeeld een eiland, een storm of piraten in aantocht zijn, zal de Vb de ploeg dadelijk op de hoogte brengen. Zij kunnen dan, als ze willen, de koers bijstellen of het stuur omdraaien. De VB zal echter nooit zelf naar beneden komen om het roer over te nemen. Vol vertrouwen vaart de VB dan ook mee in de richting die de bemanning heeft bepaald!