CHIRO ACHTER-OLEN

Huishoudelijk reglement


Tijdens het verblijf is de kampplaats onder toezicht van Jan Lievens en Christine Spruyt, Geraniumstraat 22 (014/22.57.66 – 0497/640255). Er is een rechtstreekse toegangsweg van het chiroterrein naar de tuin van de huisverantwoordelijken. Zij zijn gemachtigd toezicht uit te oefenen op het gebruik van het huis en hebben het recht om de kampplaats te bezoeken, evenals de leidingsploeg en de leden van de Chiro(w)erf vzw.

 • Als de huisverantwoordelijken vaststellen dat het gebouw niet gebruikt wordt voor de daartoe voorziene doeleinden, zijn zij gemachtigd de toegang tot het kamphuis te ontzeggen.

 • Op de eerste dag van het verblijf dient men een lijst van deelnemers (naam en adres) in tweevoud te bezorgen aan de huisverantwoordelijken.

 • Vooraleer het gebouw in gebruik genomen wordt, wordt al het materiaal nagekeken aan de hand van een inventaris. Opgemerkte schade wordt onmiddellijk gemeld aan de huisverantwoordelijken en fotografisch vastgelegd.

 • Twee weken voor het verblijf wordt door kampgroepen een waarborg van €1500 gestort op rekening IBAN BE54 7310 1429 0697 BIC KREDBEBB van Chiro(w)erf vzw, waarvan €1000 is voorzien voor eventuele schade en €500 voor eventuele schoonmaak. Voor weekendgroepen bedraagt de waarborg €200.

 • Bij aanvang van het verblijf worden de meterstanden van de nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, gas) genoteerd (contract bijlage 1). Op de laatste dag wordt de afrekening gemaakt, en wordt eveneens de inventaris nagekeken. De vastgestelde kosten worden afgehouden van de waarborg. Het eventuele resterende saldo wordt binnen de maand na het verblijf teruggestort. Bij privé-feesten zijn water- en energieverbruik inclusief de huurpijs, maar bij het gebruik van de koelcel is er een meerprijs van €15. Tijdens de wintermaanden (oktober tot eind maart) is er een meerprijs van 50 euro.

 • De maximumcapaciteit van het gebouw voor kampgroepen bedraagt 195 personen.

De huurprijs bedraagt €500 per nacht tot 150 personen. Vanaf de 151ste komt er per persoon per nacht €2.50 bij. Voor weekendgroepen bedraagt de maximumcapaciteit 30 personen, en wordt een huurprijs van €125 per nacht aangerekend. Bij overschrijding van de voornoemde capaciteit zal een meerprijs van € 3,5 per persoon per nacht aangerekend worden. De huurprijs wordt geïndexeerd met de gezondheidsindex. De berekening van de uiteindelijke huurprijs is dan:

Huurprijs op datum van afsluiten contract x index op datum van verblijf

Index op datum van afsluiten contract

 • Het afgesproken uur van aankomst en vertrek moet gerespecteerd worden. Kampgroepen zijn welkom op de kampplaats vanaf 14.00u, en worden verwacht op de laatste dag weer weg te zijn vòòr 12.00u. Voor weekendgroepen is de aankomst op vrijdag voorzien vanaf 18 uur en het vertrek op zondag vòòr 12 uur

 • De groep moet zich strikt houden aan volgende voorwaarden:

  1. Er geldt een rookverbod in het gehele gebouw.

  2. Houd de voorziene nooduitgangen vrij. Denk aan de doorgangen in de slaaplokalen van de bovenverdieping.

  3. Er mag niet geslapen worden in de daglokalen, maar enkel in de lokalen voorzien voor overnachting. U kunt de verschillende types lokalen herkennen aan de pictogrammen.

  4. Misbruik van brandbestrijdingsmateriaal zal aangerekend worden als schade.

  5. Huisdieren zijn niet toegelaten in het gebouw.

 • Respecteer ons gebouw en de omgeving. Op het buitenterrein mogen enkel tentgreppels gegraven worden bij noodweer. Het grasveld dient in de oorspronkelijke staat hersteld te worden op de dag van vertrek. Vooraleer deze greppels te graven dient men contact op te nemen met één van de verantwoordelijken.

 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken en netjes houden van de kampplaats en het materiaal. Sanitair en keuken moeten dagelijks grondig gepoetst worden. Aan het einde van het verblijf wordt het huis in de oorspronkelijke staat achtergelaten.

 • Bedden, bedlinnen, keuken- en eetgerei, handdoeken, poetsmateriaal en toiletpapier dient de groep zelf mee te brengen.

 • Afval moet gesorteerd worden in plastic zakken (grijs voor restafval, groen voor plastic en blauw voor PMD) van de gemeente Olen, die zelf aangekocht dienen te worden bij de plaatselijke handelaars. Weekendgroepen kunnen zakken kopen per stuk bij de huisverantwoordelijke. Het gesorteerde afval dient te worden weggezet in de afvalruimte (aparte buitenstalling) en wordt ten gepaste tijde aan de straatkant gezet. U vindt hierover meer informatie op de informatiebladen en afvalkalender aan de muur van de keuken, of via de website www.olen.be. Glas wordt door de huurder naar de glascontainers gebracht.

Plaatselijke handelaars die vuilniszakken verkopen: Tecno Stationsstraat – Kippenboer Beilen – Eurospar Oevelseweg

Glascontainers: werkhal gemeente Melkerijstraat – politiebureel Hondstraat

 • In de deuren of muren worden geen spijkers, nagels of nietjes aangebracht. Er mag eveneens geen plakband aangebracht worden op geschilderde ondergrond. Gebruik enkel de houten latten tegen de muur om papier/affiches/doek/… op te hangen. (prik&plank)

 • Nachtspel (na 22u) is verboden. Hiervan mag enkel afgeweken worden indien men toestemming heeft verkregen van de lokale politie en de huisverantwoordelijke. De Lokale Politie is te bereiken op het nummer 0800/94.014 ofwel Molenvest 23, 2200 Herentals.

 • Voor het aanmaken van een kampvuur is het akkoord van de brandweercommandant van Herentals en de huisverantwoordelijke verplicht. De huisverantwoordelijke duidt de kampvuurplaats en voorwaarden aan. De brandweer is te bereiken op het nummer 014/23.15.15

 • Respecteer onze buren. Zet je geluidsinstallatie enkel op als het nodig is (voor verzamelen, dansen, ...) en beperk de geluidssterkte tot maximum 70 decibels. Uiteraard respecteer je de nachtrust van de buurtbewoners. Geen geluidsinstallatie dus voor 7.30u en na 22.00u.

 • Bij werkzaamheden aan het water-, elektriciteits- of gasnet kan de verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade en/of ongevallen, tengevolge van het niet werken van de nutsvoorzieningen.

 • Het voetbalterrein behoort niet tot het gehuurde terrein tijdens de maanden juli en augustus, en mag dan ook niet betreden worden. Groepen die de lokalen huren tijdens de weekends buiten de maanden juli en augustus, kunnen de voetbalterreinen wel betreden.