CHIRO ACHTER-OLEN

Wat is chiro?

Voor onze leden is 'CHIRO' eerst en vooral: zondagnamiddag! De meest gevulde namiddag van de hele week: ravotten, spelen, knutselen, genieten... Maar Chiro is meer dan de wekelijkse zondagnamiddag. Het is een manier van leven.

Om alles organisatorisch overzichtelijk te houden, worden leden bij de chiro ingedeeld in afdelingen. Van Clubbers tot Aspiranten, zit je per leeftijd bij elkaar. Onze chiro is gemengd maar onze afdelingen zijn apart.

Als je't mij vraagt...

'Chiro Achter Olen' is één van de 1000 lokale chiroafdelingen in Vlaanderen. We zitten opgedeeld bij gewest Bremstampers, het Verbond Kempen, en regio Antwerpen. Onze stamnummer is KG 0202. Binnen onze groep zijn er 300-tal leden, een 60-tal leiders en leidsters, 3 groepsleidsters, onze VB's Sepp en Gudrum, onze proost Jos, een tiental kookouders, en vele ontelbare sympathisanten.

Ons doel...

De Chirogroepen brengen kinderen en jongeren in hun vrije tijd samen, zonder onderscheid. Via spel laten we hen ervaringen opdoen, leren we hen samenleven en bieden we hen een kijk op zichzelf en op de wereld.

De Chiro is meer nog dan spel, we zijn een leerschool voor het leven. Vertrekkend uit de leefwereld van kinderen en jongeren streven we met hen naar een Chirodroom: een wereld waarin de Chirowaarden graag zien, rechtvaardigheid en innerlijkheid centraal staan. We werken hiervoor met onze Chiromethoden (de participatieve, de gemeenschapsgerichte en de intuitieve methode).

Chiro is geen eiland, maar is betrokken zijn op de brede gemeenschap. We zetten jongeren aan om een engagement op te nemen in de buurt en de samenleving. We vormen hen tot geéngageerde en kritische wereldburgers.

Met alle groepen samen bouwen we aan één jeugdbeweging: CHIRO!.